Inauguracja III roku – V semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Libiążu nastąpi 27 lutego 2019 o godz. 16.30 w sali widowiskowej LCK.

Zapisy w dziale merytorycznym LCK (pokój nr 6) w dniach 1-15 lutego 2019 r. 

Wpisowe (czesne) 35,00 zł

Opłata za pojedyncze zajęcia 15,00 zł na miesiąc, płatne 45,00 zł za cały semestr

 

Harmonogram wykładów IV semestru UTW w Libiążu

***
Uwaga!
Inauguracja IV semestru UTW w Libiążu 3 października o godz. 16 w sali widowiskowej LCK.
Obecność obowiązkowa, każdy ze słuchaczy otrzyma plan zajęć i wykładów na nowy semestr.
Po uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego Oskar Jasiński poprowadzi wykład „Ludwig van Beethoven – wiedeński klasyk, genialny romantyk”.

 

Harmonogram wykładów

 

semestr zimowy

( środy, godzina 16.00, sala kinowa LCK)

 

03.10.2018

Inauguracja IV semestru

„Ludwig van Beethoven – wiedeński klasyk, genialny romantyk”
 Oskar Jasiński, tenor

 

17.10.2018

„Ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych
( cukrzyca, otyłość, choroby stawów i skutki smogu).”
 lek. med. Krzysztof Błecha

 

24.10.2018

„Jan Matejko – malarz dziejów ojczystych”
mgr Wiesława Molik – Bąk

 

14.11.2018

„Ludowy – Narodowy. Opowieść o strojach krakowskich”

Etnograf Agnieszka Oczkowska

 

28.11.20 18

Nie tak krótka historia – czasy najdawniejsze naszych miejscowości”

 mgr. Łukasz Płatek

 

12.12.2018

„Wyspiański artysta totalny, człowiek tragiczny”

mgr. Jolanta Skowrońska

 

09.01.2019

„60 plus może być okresem dobrym i pełnym energii”

lek. med. Krystyna Sadulska

 

16.01.2019
Zakończenie II roku akademickiego IV semestru
Występ kabaretowy grupy ”Oddział Specjalnej Troski”