– Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Nowa pracownia artystyczna w Libiąskim Centrum Kultury

Libiąskie Centrum Kultury otrzymało pomoc w wysokości 109 202,00 zł na realizację zadania „Stworzenie nowoczesnej pracowni artystycznej dla zwiększenia oferty i różnorodności działań kulturalnych Libiąskiego Centrum Kultury”, którego celem będzie utworzenie nowoczesnej pracowni artystycznej poprzez realizację remontu adaptacyjnego zaplecza budynku Libiąskiego Centrum Kultury. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Wzmocnienie oferty kulturalnej Libiąskiego Centrum Kultury poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakup wyposażenia

CyberOKO na Kulturę

W lipcu 2021 r.. LCK otrzymało dofinansowanie w konkursie grantowym „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Złożony przez Nas wniosek „CyberOKO na Kulturę był jednym z 200, który pojawił się na liście nagrodzonych. Otrzymane środki w kwocie 131 400 zł pozwolą na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online oraz kompleksowe szkolenie pracowników.

We wrześniu 2021r. LCK podpisało umowę w konkursie grantowym „Konwersja cyfrowa domów kultury”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. W ramach zadania „CyberOKO na Kulturę” zakupiono:

  • sprzęt do grafiki komputerowej,
  • zestaw do transmisji oraz edycji video,
  • oprogramowanie,
  • szkolenia dla pracowników.

    Realizacja projektu umożliwiła podniesienie kompetencji cyfrowych instruktorów zwłaszcza w zakresie obsługi sprzętu audio-video, poznanie nowych narzędzi, stron i aplikacji oraz tworzenie materiałów graficznych w nowoczesnej formie. Wartością dodaną projektu, był także zakup stanowiskowej pętli indukcyjnej wspomagającej słuch oraz kontakt z osobami niedosłyszącymi. Planowany termin zakończenia zadania upływa w czerwcu 2022r. od tego czasu obowiązywać będzie 5-letni okres trwałości.

Zakup sprzętu

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury to program Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. To nie tylko wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalne ale również doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Pętla indukcyjna

Zainstalowaliśmy w kasie kina pętlę indukcyjną, która pomoże w komunikacji z osobami niedosłyszącymi. Jest to system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Osoby słabosłyszące, mimo, że korzystają z aparatów słuchowych często powtarzają “słyszę, ale nie rozumiem” – jest to szczególnie zauważalne w dużych pomieszczeniach, w pogłosie, czy choćby lekkim hałasie. Dzięki pętli indukcyjnej wzrasta komfort słyszenia oraz jakość odbieranego przez aparat słuchowy dźwięku.

Wzmocnienie oferty kulturalnej Libiąskiego Centrum Kultury poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakup wyposażenia

Libiąskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie oferty kulturalnej Libiąskiego Centrum Kultury poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakup wyposażenia” o wartości 1 149 168,99 zł. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 391 428,81 zł.

Głównym celem projektu jest rozwój oferty kulturalnej LCK na terenie gminy oraz promowanie miejscowego dziedzictwa, m.in. dzięki stworzeniu obiektu funkcjonalnego, wyposażonego
w urządzenia umożliwiające korzystanie z oferty kulturalnej LCK.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego do sali widowiskowej oraz modernizację części pomieszczeń budynku. W ramach zadania wykonany został remont sali baletowej, garderób wraz z sanitariatami i korytarzem, pomieszczeń biurowych na piętrze. Uruchomiona została również kawiarnia NISZA. Efektem końcowym prowadzonych prac jest stworzenie obiektu o niebanalnym charakterze, funkcjonalnego i przyjaznego odbiorcom w różnym wieku. Inwestycja realizowana była w latach 2016-2018.

projekt realizowane z funduszy ue
Projekty realizowane z UE
Projekty realizowane z UE
Projekty realizowane z UE
Projekty z UE
Projekty z UE
Projekty z UE
Projekty z Ue
Projekty z UE
Back to top