Libiąskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie oferty kulturalnej Libiąskiego Centrum Kultury poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakup wyposażenia” o wartości 1 149 168,99 zł. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 391 428,81 zł.

Głównym celem projektu jest rozwój oferty kulturalnej LCK na terenie gminy oraz promowanie miejscowego dziedzictwa, m.in. dzięki stworzeniu obiektu funkcjonalnego, wyposażonego
w urządzenia umożliwiające korzystanie z oferty kulturalnej LCK.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego do sali widowiskowej oraz modernizację części pomieszczeń budynku. W ramach zadania wykonany został remont sali baletowej, garderób wraz z sanitariatami i korytarzem, pomieszczeń biurowych na piętrze. Uruchomiona została również kawiarnia NISZA. Efektem końcowym prowadzonych prac jest stworzenie obiektu o niebanalnym charakterze, funkcjonalnego i przyjaznego odbiorcom w różnym wieku. Inwestycja realizowana była w latach 2016-2018.

projekt realizowane z funduszy ue
Projekty realizowane z UE
Projekty realizowane z UE
Projekty realizowane z UE
Projekty z UE
Projekty z UE
Projekty z UE
Projekty z UE
Projekty z Ue