Zajęcia plastyczne dla dzieci szkolnych (od 1 do 8 klasy) odbywają się w czwartki w godz. 16.30-18.00.

Zapisy na każdych zajęciach. Cena 12 zł/mc.

Kontakt: Dom Kultury w Żarkach, tel. 32 627 21 11