Instruktorem prowadzącym jest Dorota Dereszowska.

Spotkania odbywają się w środy w godz. 17:00 – 19:00.
Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 20,00 zł miesięcznie