– Fundacja Zrównoważonego Rozwoju

W 2021 roku Libiąskie Centrum Kultury przystąpiło do realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim”, którego organizatorem była Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.  W ramach  projektu otrzymaliśmy sprzęt komputerowy (6 laptów) oraz uzyskaliśmy możliwość realizacji zajęć rozwijających kompetencję cyfrowe u dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Szkolenie liczyło 15 spotkań po 2 godziny lekcyjne oraz było realizowane  w formie zdalnej za pomocą narzędzia Teams.  Uczestnicy poznali popularne narzędzia online do pozyskiwania grafiki i zdjęć jak również ich przechowywania. Ponadto zdobyli praktyczne umiejętności związane z projektowaniem wizualnym popularnych form wykorzystywanych online oraz zdobyli wiedzę na temat praw autorskich i creative commons.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Back to top