– Fundacja BGK “Generacja 6.0”

Od stycznia 2023 r. Libiąskie Centrum Kultury realizuje projekt OKO na Seniora. Zadanie dofinansowane jest przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja V. W ramach zadania przeprowadzony zostanie cykl zajęć skierowanych do osób 60+ z terenu gminy Libiąż. Seniorzy korzystają z zajęć ruchowych, językowych, komputerowych oraz kulturalnych. Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do zwiększenie dostępności różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej osób starszych.

Back to top