– Zespół folklorystyczny „Libiążanki”

Koło Gospodyń Wiejskich W Libiążu powstało w 1945 r., natomiast Zespół Śpiewaczy „Libiążanki” został powołany w 1980 r. Członkinie zespołu czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, powiatu i województwa. Biorą udział w różnego rodzaju przeglądach i konkursach o randze powiatowej, a także i wojewódzkiej. Dwa razy w nagrodę występowały w Polanicy Zdroju. Są laureatkami wielu nagród i wyróżnień w konkursach śpiewaczych, obrzędowych i na potrawy regionalne. W lipcu 2011 r. miały okazję występu w Sejmie. Na repertuar zespołu składają się piosenki ludowe i okolicznościowe, obrzędy i scenki okolicznościowe. W zespole śpiewa 20 śpiewaczek pod okiem instruktora. KGW działa przy Libiąskim Centrum Kultury.

Kierownikiem zespołu i przewodniczącą koła jest Emilia Cebula.

Spotkania zespołu odbywają się w poniedziałki w godz. 16:00 – 19:00 w Klubie “Relaks” na terenie Targowiska Miejskiego w Libiążu

Libiążanki
Back to top