– Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

***

Szanowni słuchacze UTW w Libiążu!

Zapraszamy do zapisów na XII semestr.

Wpisowe (50,00 zł) na cały semestr należy wpłacić w terminie do 10 lutego 2023

W przypadku wpłaty jednorazowej – zniżka 10% na zajęcia

Płatność w ratach:

I rata: I miesiąc zajęć wpłata w terminie do 21 lutego 2023

II rata: II i III miesiąc zajęć wpłata w terminie do 24 marca 2023

Karta zgłoszeniowa XII semestr

Załącznik do karty zgłoszeniowej XII semestr

***

W ramach projektu „Oko na seniora” dofinansowanego ze środków Fundacji BGK w programie „Generacja 6.0”

można zapisywać się na bezpłatne zajęcia. Do pobrania karta zgłoszenia. Obowiązują limity miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa “OKO na Seniora”

Załącznik do karty zgłoszeniowej “OKO na Seniora”

 

Back to top