– Fundacja Banku Ochrony Środowiska

„Świat oczami młodych” to konkurs Fundacji Banku Ochrony Środowiska. W tegorocznej edycji tematem była bioróżnorodność. Libiąskie Centrum Kultury znalazło się w gronie zwycięzców z projektem „Sadzenie drzew”. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 15 tyś. zł. pozwoliło na wykonanie ekomuralu na jednej ze ścian budynku LCK. Autorem projektu jest krakowski artysta Marcin Czaja. Zrealizowane zadanie ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej libiąskiej społeczności  oraz zachęcenie mieszkańców do tzw. EKOzmian.

Back to top