– Zespół folklorystyczny „Macierzanki”

Zespół folklorystyczny „Macierzanki”

W 1948 r. powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Żarkach z inicjatywy kilku kobiet. W pierwszych latach swej działalności gospodynie rozpoczęły prężną działalność edukacyjno-oświatową, organizując kursy szycia, gotowania i pieczenia oraz uprawy warzyw. W 1949 r. powstał pierwszy zespół folklorystyczny, który był organizatorem licznych imprez kulturalnych. Po pewnym czasie zespół przyjął nazwę „Koniczynki”. Od 1983 r. kierownikiem zespołu została Pani Stanisława Dęsoł, w tym też czasie zespół zmienił nazwę na „Macierzanki”, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Zespół bierze czynny udział w przeglądach, konkursach i imprezach kulturalnych na terenie gminy, powiatu i województwa. Panie występowały również
w Telewizji Katowice z obrzędem „Babskie Świętowanie”, a także za granicami kraju. Są laureatkami wielu nagród i wyróżnień w przeglądach i konkursach: śpiewaczych, obrzędowych i na potrawy regionalne. Repertuar zespołu jest różnorodny, od pieśni ludowych i przyśpiewek poprzez obrzędy i skecze aż do piosenek okolicznościowych.

Przewodniczącą KGW jest Pani Stanisława Norys, a kierownikiem zespołu śpiewaczego Pani Stanislawa Dęsoł.

Spotkania zespołu odbywają się w Domu Kultury w Żarkach
w poniedziałki w godz. 16:00 – 19:00

Back to top