– Zespół folklorystyczny „Macierzanki”

Zespół folklorystyczny „Macierzanki”

W 1948 r. powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Żarkach z inicjatywy kilku kobiet. W pierwszych latach swej działalności gospodynie rozpoczęły prężną działalność edukacyjno-oświatową, organizując kursy szycia, gotowania i pieczenia oraz uprawy warzyw. W 1949 r. powstał pierwszy zespół folklorystyczny, który był organizatorem licznych imprez kulturalnych. Po pewnym czasie zespół przyjął nazwę „Koniczynki”. Od 1983 r. kierownikiem zespołu została Pani Stanisława Dęsoł, w tym też czasie zespół zmienił nazwę na „Macierzanki”, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zespół bierze czynny udział w przeglądach, konkursach i imprezach kulturalnych na terenie gminy, powiatu i województwa. Panie występowały również w Telewizji Katowice z obrzędem „Babskie Świętowanie”, a także za granicami kraju. Są laureatkami wielu nagród i wyróżnień w przeglądach i konkursach: śpiewaczych, obrzędowych i na potrawy regionalne. Repertuar zespołu jest różnorodny, od pieśni ludowych i przyśpiewek poprzez obrzędy i skecze aż do piosenek okolicznościowych. Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich jest Pani Stanisława Norys, a kierownikiem zespołu śpiewaczego Pani Stanislawa Dęsoł.

Spotkania zespołu odbywają się w Domu Kultury w Żarkach we wtorki od godz. 16.00.

Back to top