Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne odbywają się w Domu Kultury w Żarkach. Podczas zajęć uczestnicy poznają różne techniki plastyczne. Malują, rysują, lepią w glinie i ciastolinie, wycinają z kolorowego papieru różne wzory i kształty. Uczą się samodzielności i kreatywności. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 5 – 12 lat. Prace uczestników prezentowane są podczas konkursów plastycznych organizowanych przez LCK.

Zajęcia prowadzi instruktor Libiąskiego Centrum Kultury – Anna Kremer

ZAJĘCIA:

Dzieci przedszkolne w czwartki godz. 15.30
Dzieci szkolne w poniedziałki godz. 18.00

Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 12,00 zł

Zajęcia dla dzieci w Żarkach

Zajęcia Taneczne

Grupa taneczna Impuls

Zajęcia taneczne organizowane przez LCK
ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO „IMPULS”

Zajęcia we wtorki godz. 17.30 i czwartki godz. 18.00

Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 20,00 zł

Zajęcia Taneczne dla dzieci

Zajęcia taneczne dla dzieci

Zajęcia we wtorki godz. 16.00 i czwartki godz. 17.00
Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 20,00 zł

Zespół folklorystyczny „Macierzanki”

Zespół folklorystyczny macierzanki

W 1948 r. powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Żarkach z inicjatywy kilku kobiet. W pierwszych latach swej działalności gospodynie rozpoczęły prężną działalność edukacyjno-oświatową, organizując kursy szycia, gotowania i pieczenia oraz uprawy warzyw. W 1949 r. powstał pierwszy zespół folklorystyczny, który był organizatorem licznych imprez kulturalnych. Po pewnym czasie zespół przyjął nazwę „Koniczynki”. Od 1983 r. kierownikiem zespołu została Pani Stanisława Dęsoł, w tym też czasie zespół zmienił nazwę na „Macierzanki”, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Zespół bierze czynny udział w przeglądach, konkursach i imprezach kulturalnych na terenie gminy, powiatu i województwa. Panie występowały również
w Telewizji Katowice z obrzędem „Babskie Świętowanie”, a także za granicami kraju. Są laureatkami wielu nagród i wyróżnień w przeglądach i konkursach: śpiewaczych, obrzędowych i na potrawy regionalne. Repertuar zespołu jest różnorodny, od pieśni ludowych i przyśpiewek poprzez obrzędy i skecze aż do piosenek okolicznościowych.

Przewodniczącą KGW jest Pani Stanisława Norys, a kierownikiem zespołu śpiewaczego Pani Stanislawa Dęsoł.

Spotkania zespołu odbywają się w Domu Kultury w Żarkach
we wtorki w godz. 17:00 – 20:00