– Redakcja

Kurier Libiąski jest gazetą lokalną wydawaną przez Libiąskie Centrum Kultury.

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny: Eliza Jarguz-Banasik
Redaktor prowadzący: Maciej Kozicki
Skład: Justyna Bednarek

Adres redakcji:
Libiąskie Centrum Kultury
ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż
Tel. 32 627012 62

Back to top