– Polski Instytut Sztuki Filmowej

Libiąskie Ale! Kino otrzymało dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu Programu Operacyjnego IV: Rozwój kin Priorytet I. Modernizacja kin z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Zakupiony z dotacji, przy udziale finansowym Libiąskiego Centrum Kultury nowy sprzęt w postaci:
  • stanowiska komputerowego,
  • czytnika biletów
  • kasy fiskalnej

pozwoli na szybką obsługę widzów oraz sprawniejszą kontrolę i zarządzanie rezerwacjami internetowymi.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 12 000 zł, z czego 8 000 zł  stanowi dotacja PISF.

Back to top