– DIAGNOZA SPOŁECZNA DLA GMINY LIBIĄŻ – ankieta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Libiąż – Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu realizuje ,,Diagnozę społeczną dla Gminy Libiąż” w celu opracowania ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Libiąż na lata 2021-2026″ zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm. ).

W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY celem przygotowania istotnych dokumentów strategicznych. Dokumenty te posłużą rozwiązywaniu problemów,  z jakimi borykają się mieszkańcy Gminy Libiąż.

Przystąpienie do wypełnienia ankiety odbywa się poprzez kliknięcie na poniższy link.

Anonimowa ankieta-Diagnoza społeczna dla Gminy Libiąż

 

https://www.webankieta.pl/ankieta/509093/libiaz-mieszkancy.html

 

Serdecznie dziękujemy!

Back to top