– Kolejny semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Libiążu

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach i wykładach UTW w Libiążu prosimy o składanie dokumentów w terminie od 10 do 21.09. br w LCK pok. nr 6.

Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem dostępne są tutaj

Back to top