– Sekcja muzyczna „Canticorianie”

To grupa chóralna, na repertuar której składają się zarówno utwory religijne, muzyka rozrywkowa jak i muzyka klasyczna. Spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 19:00 – 21:00 w sali spotkań artystycznych „Nisza” w Libiąskim Centrum Kultury. Dyrygentem grupy jest Piotr Ciuła. Do wstąpienia w szeregi „Canticorian” zapraszamy w dowolnym momencie osoby w każdym wieku!

Próby w LCK w środy w godz. 18:30 – 21:00

Canticorianie w LCK
Back to top