Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży odbywają się w środy w godz. 14 – 14.45 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu.

Cena 10 zł/mc. Kontakt: Libiąskie Centrum Kultury, tel. 32 627 12 62